Mellyet még az régi atyáink is birtanak”. Bereg, Ugocsa és Közép-Szolnok református egyházlátogatási jegyző-

könyvei

(szerk. Szabadi István)

Az általunk most publikálásra kerülő jegyzőkönyvekből látható, hogy az egyházközségek látogatása során a megadott szempontok közül elsősorban az ingó és ingatlan vagyon helyzete került feljegyzésre, az is változó részletességgel (a fegyelem akkoriban sem volt mindig jellemző a vizitációs feljegyzések összeállítóira)

   Az 1808-1809-es egyházlátogatás iratanyaga az első teljes irategyüttes, ami ránk maradt, a korábbi évekből – legkorábban 1738-ból – csak részleges adatok maradtak fenn.

   Ezen kiadványunk három olyan egyházmegyéről szól, amelyek területeinek túlnyomó része a trianoni határon túlra került. Olyan egyházközségekről közöl adatokat, melyek történetének feldolgozása során a kutató viszonylag kevés, nehezen elérhető forrásanyaggal dolgozhat. Mindez fokozott felelősséget ró a jelen kötetet kiadó intézményre, ezért is igyekeztünk elsőként Bereg, Ugocsa és Közép-Szolnok jegyzőkönyveit közzétenni.

Debrecen : TtREL, 2001

fűzött : 298 oldal ; 24 cm

Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani IX.

Szabadi István bevezetőjével, helynévmutatóval, glossariummal