Ford. és kiadja: Kiséry Zsuzsanna, Szabadi István

 

   A Beregi Református Egyházmegyéről monográfia még nem született, csupán Lohoczky Tivadar múlt század végi vármegye-monográfiájában szentelt hatalmas tárgyi tévedésekkel tarkított rövidke összefoglalót A protestánsok egyházi ügye címmel ennek a témának, valamint ide tartozik még Szeremlei Sámuelnek Vázlatok a papszentelés múltjából, különös tekintettel a beregiekre című, szintén több mint száz éves rövid tanulmánya. A Zoványi-Ladányi féle, tehát legújabb egyháztörténeti lexikonunk egyedül az utóbbit említi meg a beregi egyházmegyéről szóló szócikke végén lévő bibliográfiájában, ezen kívül semmi más támpontot nem ad. Úgy tűnik, Bereg kikerült az egyháztörténetírás látóköréből, vagy be sem került abba.

   A mindenkori kutatót az érdektelenség vádja alól, legalábbis ami a legutóbbi évtizedeket illeti, felmenti az a tény, hogy az elsődleges forráshoz, azaz a beregi református egyházmegye anyagához nem tudtunk hozzájutni Trianon óta.

Debrecen : TtREL, 2002

fűzött : 118 oldal ; 21 cm

Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani XII.

 

I. kötet (1593-1607)