edidit Béla Németh

   A Minuciust interpretáló Sinai 33 éves, négy éve nős.

   Kézírása gyönyörű, csiszolgatott latinsága igényes. Példatára ma is megállná helyét, szemléletes láttató ereje ma is hatna a latinul tudókra. Szerény kísérletünk mesteri szövege magyar fordítására mindössze némi segítség azoknak a latintalan barbároknak, akik az évszázadok során ráhalmozott rágalomtömeg ellenére is kiváncsiak valódi értékére.

   A szerzőhalálának 200. évfordulójára megjelenő kötetek hozzáférhezővé teszik Sinai mintegy két és fél évszázada kéziratban lévő munkáját a kutatók és az érdeklődő számára.

   A latin nyelvű kötet, amennyire csak lehetséges, a kéziratot követi.

Debrecinum : TtREL, MMVIII

fűzött : 387 oldal ; 24 cm

Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani XIV.

- I. kötet -
Index Nominum (Névmutatóval)       
szerk. N. Horváth Margit és Almásiné Németh Katalin ; ford. Németh Béla Elek

   Felmerül a kérdés: szükség volt-e egyáltalán a latin szöveg lefordítására? A kérdéskörrel érdemlegesen foglalkozó egykori tanárom, Dr. Varga László magántanár szerint Sinai professzor kommentárja "valóságos lexikon" tulajdonképpen jelentős enciklopédia Minucius Felix műve ürügyén, sok szempontból lehet forrásként felhsználni korunkban is.

   A fordítás gyakorlati célokat szolgál: elsősorban azok számára készült, akik kevésbé jártasak a görög és a latin nyelvben, mert, mondjuk ókorászok, de annyira azért értenek a klasszikus nyelveken, hogy a kritikai kiadás mellé téve a magyar szöveget, elboldogulnak. Szól továbbá mindazokhoz, akik a szükséges nyelvi ismereteknek teljességgel híjával vannak, de érdekli őket Sinai enciklopédiája. Az ő figyelmüket azonban nyomatékosan felhívjuk arra, hogy kizárólag a latin eredeti adhat alapot bármifajta tudományos megközelítéshez.

Debrecen : TtREL, 2008

fűzött : 492 oldal ; 24 cm.

Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani XIV.

- II. kötet -
Névmutatóval