Magyar nyelvű prédikáció a XV. század végéről

(szerk. Kormos László)

   Ez a füzet a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban (rövidítve: TtREL) őrzött, 14-15. századfordulón keletkezett, magyar nyelvű, a Lukács evangéliuma 8:4-15-ben olvasható, Magvetőről szóló példázat alapján készült prédikációt tartalmazza. Közzétesszük az eredeti szöveg másolatát, betűhív leírását és annak mai olvasatát. A korabeli prédikációk keletkezése az 1466-ban Moldvában másolt, valamint a 16. század elején készült un. Jordánszky kódex magyar nyelvű bibliafordítás közötti időre tehető. Szövege a magyar nyelv szóképzési és helyesírási útkeresését tükrözi és a magyarországi előreformációban a hitújítás kezdetéről jelentős forrásnak számít. A magyar lelkészek, tanítók, szerzetesek, kódexmásolók közül többen bibliafordítókká, igemagyarázó prédikátorokká lettek. Általuk terjedt el a magyar nyelv használata az egyházi kultuszban, és erősödött meg hagyományának újraéledése és megörökítésének óhaja.

Debrecen : TtREL, 1993

 

fűzött : 68 oldal ; 21 cm

 

Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani II.

 

Kormos László előszavával ; illusztrációkkal ; függelékkel