Balogh Béla ; szerk. Szabadi István

   A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár kiadványaként a 2000. esztendőben jelent meg Balogh Béla nagybányai nyugalmazott főlevéltáros "A máramarosszigeti református líceum diáksága. 1682-1851" című munkája.

   A kötet a történelmi Tiszántúli Református Egyházkerülethez tartozó iskola 1682-1851 közötti korszakának diáknévsorát tartalmazta. A szerző kutatási eredményének tükrében árnyalásra szorult a szigeti iskolának a Debreceni Református kollégiumhoz fűződő partikuláris kapcsolatáról alkotott képünk, de a két intézmény szoros kapcsolata továbbra is tagadhatatlsn maradt. A diáknévsor komoly visszhangot kiváltó megjelenését követően számos tanulmány látott napvilágot elsősorban a diákság származását, mobilitását illetően.

     Balogh Béla ezt köverően, részben az említett érdeklődésnek köszönhetően vállalkozott a máramarosszigeti líceum történetének monografikus feldolgozására. Levéltárunkat kereste meg az elkészült kézirattal, s mi szívesen vállalkoztunk közreadására. Jelen kötetünk jól illeszkedik a történelmi Tiszántúl református egyházával és társadalmával foglalkozó kiadványaink sorába (lásd a levéltár honlapját: www.leveltar.drk.hu)

     Külö öröm, hogy a kötet megjelenésének évében ünnepli a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulóját, amikor a jubileumi év alkalmaira a ma is működő egykori partikulák képviselői is hivatalosak. Ennek az ünnepségsorozatnak válik most méltó részesévé Balogh Béla hiánypótló munkája.

Szabadi István igazgató

Debrecen : TtREL, 2013
kötött : 318 oldal ; 24 cm
Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani XVII.