Egyháztörténeti források a Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltárban a második vulágháború végén + A Magyarországi Református Egyház 1948-1952 között állami tulajdonba kerülő ingatlanainak kinutatása egyházkerületenként és egyházmegyénként (melléklet) (szerk. és összeáll. Kormos László)

    E kötet a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban található levéltári dokumentumok közül válogatott forrásokat tartalmaz, s a könnyebb eligazodást tartalommutató segíti.

   A levéltári forrásokat időrendben közöljük, melyekhez rövid tartalmi összefoglaló csatlakozik és zárójelben a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár jelzetei vannak.

 

Debrecen : TtREL, 1994

fűzött : 329 oldal ; 20 cm

Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani IV.

személy- és helynévmutatóval + melléklettel