Könyves Tóth Mihály : Emlékirat a Tiszántúli Református Egyházkerü-let életéről (1855)

 

   Könyves Tóth Mihály josefstadti várfogságában, 1855-ben írott, A Tiszántúli h. v. reformált superintendentias ebben a Debreczeni ekklézsia hittani, szertartási és kormánylati szempontból 1817-től kezdve 1850-ig című kézirata, melynek kiadására vállalkoztunk, jelenleg a Tiszántúli Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár tulajdona (jelzete: I. 27. b. 3.). Sorsáról annyit tudunk, hogy Ferenczi Gyulától, a Kollégiumi Nagykönyvtár 1896-1914 között volt igazgatójától kapta ajándékba Pap Károly irodalomtörténész, aki átadta azt 1947-ben Révész Imre püspöknek, Révész Imre pedig 1949-ben elhelyezte levéltárunkban.

     A kézirat három részre tagolódik. Az elsőben az 1830-as, 1840-es évek hazai protestáns teológiai gondolkodását ismerhetjük meg a szerző debreceni teológiai tanulmányainak leírásán keresztül, kitekintéssel a korabeli európai irányzatokra. A második rész az egyházi szertartások menetét mutatja be a közönséges és ünnepi istentiszteletek, a szentségek kiszolgálása, keresztelés, házasság, temetés, eklézsiakövetés, lelkész- és templomszentelés leírásán keresztül. A harmadik pedig az egyházi törvényhozás, az egyházi közigazgatás és bíráskodás ismertetése révén az egyházkormányzat korabeli képét rajzolja meg.

Debrecen : TtREL, 1996

fűzött : 378 oldal ; 20 cm

Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani V.

 

Szabadi István előszavával, Könyves Tóth Mihály fényképével, szómagyarázatokkal, személy- és helynévmutatóval