Rácz István : Debreceni deákok. Forrásgyűjtemény

A Debreceni Református Kollégium a rendi korszakban a legjelentősebb protestáns főiskola volt az országban egykorú feljegyzések szerint 1588-1850 között – amíg tehát kollégiumtípusú intézményként működött – kerekítve mintegy húszezer főiskolás deákot nevelt fel, s indított el a prédikátori, nótáriusi, rektori vagy ügyvédi pályán. Emellett mintegy hatvanezer kisdiák is – alsó- és középszinten – ugyancsak a Kollégium falai között sajátította el a műveltség alapelemeit.

   A kötet – a korabeli források segítségével – a kollégiumi diákéletet kívánja bemutatni. Előtérbe az akadémiai tagozat ún. deákjait helyezi, mert ők alapozzák meg és tartották fent századokon keresztül a Kollégium jó hírnevét, itthon és külföldön egyaránt. Mellettük természetesen a kisiskolásokat is látóhatárába vonja.

Debrecen : TtREL, 1997

fűzött : 391 oldal ; 20 cm

Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani VI.

Szabadi István előszavával, szójegyzékkel,  mértékegységek jegyzékével, rövidítések jegyzékével,  személy- és helynévmutatóval