Tibori János :

- A Debreceni Református

  Lelkészképző Intézet

  története  1914-1950

- A Debreceni Református 

  Kollégium Tanárképző

  Intézetének története

  1925-1952

- A Debreceni Református

  Kollégium ifjúsági telepítési

  akciója 1938-1944

A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár kiadói tevékenységét egy olyan kötettel folytatja, amely három átfogó, egymáshoz szervesen kapcsolódó, a Református Kollégium 20. századi történetét érintő tanulmányt foglal magába.

   Amikor Debrecenben a Református Teológiai Akadémia a tudományegyetem önálló fakultásává alakult, a gyakorlati lelkészképzés céljára a Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkészképző Intézet felállítását látta szükségesnek. A Lelkészképző Intézet 1914-től 1950-ig működött. A Tanárképző Intézet 1924-1953 között állt fenn: létrehozását az előbbivel analóg módon az indokolta, hogy a Debreceni Református Kollégium felsőoktatási intézményeinek egyetemmé válása idején a bölcseleti akadémia, benne a tanárképzés a tudományegyetem fakultásává fejlődve elvesztette református jellegét. E két intézményből indúlt útjára az a telepítési akció, melynek során a Dunántúlon (politikai-egyházpolitikai tendenciával) alföldi sokgyermekes, református szegény családokat kívántak földhöz és ingósághoz juttatni.

   A három tanulmány mindig világi történeti kontextusba helyezve mutatja be a két intézmény illetve a telepítési akció történetét.

Debrecen : TtREL, 1998

fűzött : 238 oldal ; 20 cm

Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani VII.

Szabadi István előszavával, illusztrációval, személy- és helynévmutatóval