AZ                          A FONDJEGYZÉK CÉLKITŰZÉSE

   A Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár fondjegyzéke (Magyarországi Egyházi Levéltárak fondjegyzéke I. kötet, Bp. 1976. 209-334.p.) a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Debreceni Református Kollégium, valamint joghatóságuk alá tartozó iratképző szervek, intézmények és személyek levéltári anyagáról adott tájékoztatást. Ez a kiadvány a Kormos László ismertetőjével karöltve, a Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár kezelésében lévő, középszinten rendezett iratoknak az egyházi sajátosságok figyelembevételével készült fond és állagjegyzéke. Célja a levéltári anyag tudományos kutatást elősegítő részletes bemutatása és rendszerező nyilvántartása. A gyakorlati és szakmai aspektust úgy kívánja egyeztetni, hogy a levéltári anyag fondjainak, állagainak, szükség esetén iratsorozatainak raktári egységeit közli az iratok kutatásra kikérésének és visszahelyezésének megkönnyítése érdekében.
   Az egyházi levéltári anyagban való tájékozódást az egyházi hatóságok és intézmények jogi és szolgálati felépítésének bemutatásával, hivataltörténettel, az iratok rendszerének feltárásával (pertinencia vagy proviniencia elvének alkalmazásával), a levéltári gyűjtemények kialakításának körülményeivel, a segédletek felsorolásával, valamint az egyes témakörök más fondokban és állagokban található forrásainak bemutatásával kívánja szolgálni. A szekciók, fondok és állagok bevezetői nem kimunkált tanulmányok, hanem témafelvető eligazítások a források használatához. Az egyes bevezetők olykor egymást fedő vagy magyarázó ismétlése az összefüggések megértése miatt vált szükségessé. A raktári egységek közlése lehetővé teszi - kutatás és kölcsönzés esetén - a levéltári jelzet pontos közlését és ellenőrzését.
   Mivel a fondjegyzék hamarabb készült, mint a raktári jegyzék, az iratok ellenőrzése során egyes állagok megváltoztatása vált szükségessé a logikus rend érdekében.