AZ IRATOK LEÍRÁSA

   A levéltári szekciók bevezetője után az egyes fondok törzsszámuk, címük és évkörük feltüntetésével következnek.
A fondok a hivataltörténeti és kutatáshoz szükséges bevezetője után találhatók az állagok törzsszámukkal, elnevezésükkel és évkörükkel.
   Az állagok leírásánál a törzsszám, cím, bevezető után az iratok raktári egységenkénti mennyisége (kötet, füzet, dosszié, doboz, csomó), iratfolyóméterben a terjedelme, majd az iratok arab számmal jelölt raktári egysége és évköre következik. Esetenként az iratleírásban az évkör után az iratanyag ügyintézési, irattári vagy levéltári száma, régi jelzete található, melyről a bevezető eligazítást ad.
   A folyamatban levő rendezés limbusként van nyilvántartva.