Kiadványaink : 1992-2016
 
A Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár kiadványai korlátozott példányban megvásárolhatóak.
1.

Kormos László – Matkó László :

 

Tanulmányok és forrásközlések a kollégiumi füvészkert és faiskola történetéhez

                                                    

[1992]

 

További információk

2.

Magyar nyelvű prédikáció a XV. század végéről

 

(szerk. Kormos László)

                                                    

[1993]


További információk

3.

Egyházi Levéltárosok Nemzetközi Szövetsége magyarországi tagozatának megalakulása

 

(szerk. Kormos László)

                                                    

[1994]


További információk

4.

Egyháztörténeti források a Tiszántúli Református egyházkerületi levéltárban a második világháború végén

+ A Magyarországi Református Egyház 1948-1952 között állami tulajdonba kerülő ingatlanainak kimutatása egyházkerületenként és egyházmegyénként (melléklet)

(szerk. és összeáll. Kormos László)                

                     

[1994]


További információk

5.

Könyves Tóth Mihály :

 

Emlékirat a Tiszántúli Református Egyházkerület életéről (1855)

 

(a szöveget gond. Szabadi István ; közreműködött Lovász Márta)

                                                    

[1996]


További információk

6.

Rácz István : Debreceni deákok.

Forrásgyűjtemény

 

Debreceni deákok. Forrásgyűjtemény

                                                    

[1997]


További információk

7.

Tibori János :

- A Debreceni Református Lelkészképző Intézet története 1914-1950

- A Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézetének története 1925-1952

- A Debreceni Református Kollégium ifjúsági telepítési akciója 1938-1944                                       

[1998]


További információk

8.

Szabadi István :

 

Kormos László (1919-1996).

Biográfia-bibliográfia

                                                    

[1999]


További információk

9.

Balogh Béla :

 

A máramarosszigeti református líceum diáksága 1682-1851

                                                    

[2000]


További információk

10.

A Tiszántúli Református egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke    

(szerk. Szabadi István)                                             

[2000]


További információk

11.

Mellyet még az régi atyáink is birtanak”.

Bereg, Ugocsa és Közép-Szolnok református egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1808/1809

    

(szerk. Szabadi István)                                           

 

[2001]


 

További információk

12.

Dr. Tibori János :

 

Levéltári források a Királyhágómelléki Református Egyházkerület történetéhez a két világháború közötti negyedszázadból 

                                                    

[2001]


 

További információk

13.

"Alamisna képpen conferáltam...".

A szatmárnémeti református gimnázium alapítványai 1667-1918

(szerk., a bev. tan. és a jegyz. írta Lengyel Katalin)                                                

[2002]


 

További információk

14.

A beregi református egyházmegye jegyzőkönyvei 1593-1753

I. kötet 1593-1607

(ford. és kiadja: Kiséry Zsuzsanna, Szabadi István)                                                

 

[2002]


 

További információk

15.

"Nagy Atyáinknak is az Attyaik szerzették...".

A Szatmári református egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1808/1809

(sajtóalá rend., szerk és a bev. írta Szabadi István)                                                

[2006]


További információk

16.

Nicolaus Sinai : Sinai Miklós

 

Cogitationes in M. Minucii Felicis Octavium : Elmélkedések M. Minucius Felix Octaviusához

 

I-II. kötet

(szerk. N. Horváth Margit és Almásiné Németh Katalin ; szerk. és ford. Németh Béla Elek)

[2008]


További információk

17.


Itt viharzott át felettünk...

Református lelkész-önéletrajzok Kárpátaljáról és Partiumból, 1943-ból

 

I. kötet

 

(vál. és sajtó alá rend. Szabadi István)

 

Itt viharzott át felettünk... Csernák Béla: Életemből. Emberi gyarlóságokkal Isten szolgálatában

 

II. kötet

 

(sajtó alá rend. Gy. Csernák Béla György)                                  

 

[2008]


További információk

18.

"Szorultságomban - tág tért adtál".

Balla Árpád református lelkipásztor hagyatéka

(szerk. Szabadi István ; munkatársak Farkas Zsolt, Németh Irén)                                                

[2012]


További információk

19. Diáknévsor 1588-1850

Diáknévsor 1588-1850

Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában I.

  • A kollégiumi levéltár repertóriuma

  • Diáknévsor 1588-1792

  • Iskolán kívül lakók névsora

 

 

Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában II.

  • Diáknévsor 1792-1850

  • Classificatio Generalis (osztályzati sorjegyzék) 1820-1850

 

 

(szerk. Szabadi István ; adatb. Farkas Zsolt, Németh Irén)

 

[2013]

 


 

További információk

20. A máramarosszigeti református líceum története

Balogh Béla :

 

A máramarosszigeti református líceum története

(szerk. Szabadi István)                                                

[2013]


További információk

21.


Tiszántúli református lelkész-önéletrajzok 1942-1944.
A Tiszántúli, Királyhágómelléki és Kárpátaljai Egyházkerületek lelkészeinek emlékezete(szerk. Szabadi István ; kéziratokat átír. Farkas Zsolt, Fodor Krisztina, Garas Norbert, Németh Irén ; közrem. és a mutatót összeáll. Emődi András)


[2016]

További információk

22. Vagyonösszeírási jegyzőkönyvek 1809

"Mindenek jó rendel és ékesen légyenek Ti Közöttetek"
.
A Békés-Bánáti, Bihari, Érmelléki és Nagybányai Református Egyházmegyék vagyonösszeírási jegyzőkönyvei. 1809(szerk. Szabadi István ; szerk. közreműk. Emődi András ; a szöveget gond. Emődi András, Farkas Zsolt, Lovász Márta, Németh Irén)


[2016]


További információk

23. TREK háborús Krónikája 1944-1945

TREK háborús Krónikája 1944-1945
Krisztusban nyert erő.
A tiszántúli református gyülekezetek háborús krónikája. 1944-1945(szerk. Szabadi István ; a szöveget gond. Diós Bella, Garas Norbert, Németh Irén ; a kéziratot átír. Fodor Krisztina)


[2016]

További információk


a lap tetejére