Békési Református Egyházmegye első jegyzőkönyve és annak mellékletei 1696–1809 (1839) 

Vissza a többi kiadványhoz
Szerző: A bevezető tanulmányt írta és a kötetet szerkesztette: Hegyi Ádám
Kiadó: Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára
Megjelenés éve: 2021
Megjelenés helye: Debrecen
Közreműködő személyek: A forrásszövegeket gondozta:
Hegyi Ádám, Szabadi István, Tóth Levente, Veres Tünde
Oldalak száma: 137
Gerinc: fűzött
Magasság: 24 cm
Kiegészítések: Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani XXIII.
Regisztrált felhasználóink számára ingyenesen letölthető!

Leírás

 A református egyházmegyék jegyzőkönyvei különösen értékes forrásai az egyháztörténet-írásnak, mert sokszor csak segítségükkel lehet rekonstruálni a reformáció regionális folyamatát, az egyházigazgatás fejlődését és a hitélet alakulását. Noha a Békési Református Egyházmegye a hitújítás során szintén jelentős események helyszíne volt, a török hódoltság viszontagságai miatt 1696-ot megelőző időszakból semmilyen irata nem maradt fenn. Az egyházmegye legkorábbi – és egyben autográf – jegyzőkönyvét a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára őrzi. Ebben a kötetben az első bejegyzés 1696-ban készült. Kötetünkben az egyházmegyei jegyzőkönyv 1884-ben összeállított sorrendje alapján közöljük a protokollum paratextusait és teljes szövegét, valamint a tartalmilag hozzá kapcsolódó alesperesi naplót és lelkészi névsort. 

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek