Az Érmelléki Traktus egyházközségeinek 1823-1826 között összeállított históriája 

Vissza a többi kiadványhoz
Szerző: közread. Emődi András
Kiadó: TtREL
Megjelenés éve: 2018
Megjelenés helye: Debrecen
Közreműködő személyek: mutatóval ellátva közread. Emődi András
Oldalak száma: 366
Gerinc: fűzött
Magasság: 24 cm
Kiegészítések: Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani XXI.
Regisztrált felhasználóink számára ingyenesen letölthető!

Leírás

Az Érmelléki Traktus a történeti Tiszántúli Református Egyházkerületnek mindenkoron szerves részét képező, és annak számos tekintetben nagy jelentőségű egyházmegyéje volt. Területe alig változott az idők folyamán.

Az egyházmegye 1823. szeptember 22. napján Bogyoszlóban tartott közgyűlésén a 34. napirendi pont keretében ismételte meg Récsei (Rétsey) János (1754-1836) esperes azt az egy esztendővel korábbi és körlevélben közölt eredménytelen kérését, miszerint az egyes lelkészek lehetőségeikhez mérten írják össze parókiájuk történetének fellelhető adatait, múltbeli és jelenlegi állapotát, javait. A kérés ezúttal nem talált siket fülekre, ugyanis már 1823-ban és a rá következő három esztendőben sorra érkeztek az esperesi hivatal címére a relátiók. 33 jelentés, beszámoló készült el, melyeket Récsei 1826. októberében köttetett egybe, s mely jelenlegi forrásközlésünk tárgya.

Kéziratos forrásunkat az 1826. évi beköttetés rendje szerint adjuk közre, mely nem felel meg a települések mai hivatalos neveinek ábécé szerinti rendjével. A tájékozódást élőfejek segítik. A forrás szövegét betűhíven közöljük, apróbb változtatásokat csak a könnyebb érthetőség kedvéért eszközöltünk. Megjegyzéseink, kiegészítéseink segítik a könnyebb értelmezést. A szövegben való tájékozódást pedig a személy- és helységnévmutató.

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek