"Mindenek jó rendel és ékesen légyenek Ti Közöttetek" 

Vissza a többi kiadványhoz
Szerző: szerk. Szabadi István ; szerk. közrem. Emődi András ; szöv. gond. Emődi András, Farkas Zsolt [...]
Kiadó: TtREL
Megjelenés éve: 2016
Megjelenés helye: Debrecen
Közreműködő személyek: szerk. Szabadi István ; szerk. közrem. Emődi András ; szöveget gond. Emődi András, Farkas Zsolt, Lovász Márta, Németh Irén
Oldalak száma: 244
Gerinc: fűzött
Magasság: 24 cm
Kiegészítések: Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani XIX.
Regisztrált felhasználóink számára ingyenesen letölthető!

Leírás

A történelmi Tiszántúl református egyházmegyéinek száma mindig 13-14 körül mozgott, azok határai ritkán követték a vármegyék területét, nemegyszer nevükben sem utaltak reá. A Tiszántúli Református Egyházkerület joghatósága alá tartozó egyházközségeket magukban foglaló egyházmegyék autonóm igazgatású, önrendelkezési joggal bíró szervek. Gyűléseiken önállóan határoznak szervezeti, fegyelmi, igazgatási és egyéb szolgálati ügyekben. Az egyházmegye élén az esperes és a világi gondnok áll, felettes hatósága az egyházkerület. Az általunk most közzétett 1808/1809-ből származó források az egyházkormányzás eszközéül szolgáló, esperesek által végzett egyházlátogatáshoz (canonica visitatio) kapcsolódó vagyonösszeírások dokumentumai.

Kiadványsorozatunkban jelent meg 2001-ben Bereg, Ugocsa és Közép-Szolnok református egyházmegyéiben lévő gyülekezetek vagyonának összeírása, a levéltári őrzési hely nevének megfelelően "egyházlátogatási jegyzőkönyvek" címmel, ezt követte 2006-ban Szatmár egyházközségi egyházmegyék vagyona összeírásának közzététele. Jelen kiadványunk ezt a sort folytatja a békés-bánáti, bihari, érmelléki és nagybányai református egyházmegyék vagyonösszeírási jegyzőkönyveivel.

Közlésre kerülő jegyzőkönyveink nem tartalmaznakl adatokat az egyházmegye összes egyházközségéről, csak azok túlnyomó részéről. Az általunk publikált iratok olyan egyházmegyékről szólnak, amelyek területének nagy része a trianoni határon túlra került, olyan egyházközségekről közöl adatokat, melyek történetének feldolgozása során a kutató viszonylag kevés, nehezen elérhető forrásanyaggal dolgozhat. A szövegközlés során a betűhív átírást alkalmaztuk, megtartva így a régies és tájnyelvi alakokat. A helyneveket is eredeti alakjukban közöljük, de az egyes egyházközségek jegyzőkönyvei előtt feltüntettük azok 20. századi hivatalos formáját.

Szabadi István igazgató

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek