Nicolaus Sinai Cogitationes in M. Minucii Felicis Octavium II. kötet 

Vissza a többi kiadványhoz
Szerző: edidit Németh Béla Elek
Kiadó: TtREL
Megjelenés éve: 2008
Megjelenés helye: Debrecen
Közreműködő személyek: edidit Béla Németh
Oldalak száma: 492
Gerinc: fűzött
Magasság: 24 cm
Kiegészítések: Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani XIV.
Névmutatóval

Leírás

Felmerül a kérdés: szükség volt-e egyáltalán a latin szöveg lefordítására? A kérdéskörrel érdemlegesen foglalkozó egykori tanárom, Dr. Varga László magántanár szerint Sinai professzor kommentárja "valóságos lexikon" tulajdonképpen jelentős enciklopédia Minucius Felix műve ürügyén, sok szempontból lehet forrásként felhsználni korunkban is.

A fordítás gyakorlati célokat szolgál: elsősorban azok számára készült, akik kevésbé jártasak a görög és a latin nyelvben, mert, mondjuk ókorászok, de annyira azért értenek a klasszikus nyelveken, hogy a kritikai kiadás mellé téve a magyar szöveget, elboldogulnak. Szól továbbá mindazokhoz, akik a szükséges nyelvi ismereteknek teljességgel híjával vannak, de érdekli őket Sinai enciklopédiája. Az ő figyelmüket azonban nyomatékosan felhívjuk arra, hogy kizárólag a latin eredeti adhat alapot bármifajta tudományos megközelítéshez.

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek