Miről mesélnek levéltári iratok? Térképek, tervrajzok 

Publikálva: Vissza a többi hírhez

Mai alkalommal Levéltárunk egyik legegyedülállóbb forráscsoportját ismertetjük.

Térképek, tervrajzok gyűjteménye: A levéltári iratok között a „térképek és tervrajzok gyűjteménye” mind formájában, mind anyagában és méreteiben is különálló egységet alkot (jelzete: Ttrel II.29). Az egyházkerület, az egyházmegyék, az egyházközségek és a Kollégium iratai között külön kezelve kerültek a levéltárba, vagy az iratok mellől lettek kiemelve, esetleg hagyatékokból kerültek be.

A térképek leginkább Debrecenről, a debreceni református egyházról és a Kollégium birtokairól, az egyházkerületről és az egyházmegyékről készültek a 19. század elejétől kezdve.

Tervrajzok elsősorban a debreceni református templomokról, egyházi ingatlanokról, a Debreceni Református Kollégiumról és egyéb iskolai épületekről találhatóak. Továbbá vegyesen az egyházkerület területén lévő néhány templomról és lelkészlakásról. Külön egységként pedig Borsos József, volt debreceni főépítész hagyatéka is a levéltárunkban került elhelyezésre.

Mindezek kutatását részletes segédlet és számos digitális másolat is segíti. A szöveges forrásokat szervesen kiegészítik, sőt bizonyos esetekben az iratokban nem fellelhető, teljesen új információkat is nyújtanak. Mindemellett illusztrációként is színesíthetik, gazdagíthatjuk a különböző történeti munkákat, tanulmányokat.

Képek a facebook oldalunkon! Kattints ide!

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek