Miről mesélnek levéltári iratok? Kollégiumi szeniori hivatal iratai 

Publikálva: Vissza a többi hírhez

Ismeretterjesztő sorozatunkban mai alkalommal a Debreceni Református Kollégium történetének egy kevésbé kutatott, azonban rendkívül gazdag, érdekes forrását mutatjuk be.

Kollégiumi szeniori hivatal iratai: A szenior a kollégiumi coetus (itt: diákság, diáktársadalom) legfőbb tisztségviselője. A református kollégiumokban a diákönkormányzati vezetőt ma is így nevezik. Hatáskörét, javadalmát, szolgálati idejét törvény határozta meg. Feladatai közé tartozott a coetus pénzügyének kezelése, a tanulók nyilvántartása, legációk, segélygyűjtések szervezése, termek, szobák berendezésének leltározása, a kollégiumi diákság belső életének vezetése.

Szeniori hivatal iratai időben 1727-től 1990-ig terjednek, iratmennyiség 55 doboz, 105 kötet, 34 dosszié.

A legfontosabb iratok közé tartoznak a szeniori naplók, melyek 1727-től fennmaradtak és sok-sok fontos és izgalmas adatot tartalmaznak a kollégiumi élet mindennapjairól. A kollégiumi diákság pénzügyeiről a számadási könyvekből, pénztárnaplókból, tandíjnaplókból tájékozódhatunk. Itt tartották nyilván a különböző be-és kifizetéseket, pálya-és előfizetési díjakat, segélyeket.

A szeniori hivatalnak a kollégiumi tanárokkal, az egyházi-és állami hatóságokkal való kapcsolatáról az ügyviteli iratokból tájékozódhatunk.

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek