fondjegyzék szerkezete 

Az egyházi levéltárak fondjainak, állagainak egységes kialakítását szerkesztési utasítások nem szabályozzák. A levéltári iratanyag egykorú vagy mesterségesen létrehozott rendszerének és tartalmának figyelembevételével a fondjegyzék beosztása a következő:

I. A Tiszántúli Református Egyházkerület és joghatósága alá tartozó iratképző szervek és személyek működése során keletkezett iratok

  • Egyházkerületi iratképző szervek, személyek által képzett iratok és a Levéltár által kialakított gyűjtemények
  • A Levéltárban elhelyezett egyházmegyei levéltári iratok
  • A Levéltárban elhelyezett egyházközségi levéltári iratok

II. A Debreceni Református Kollégium és a hozzá tartozó intézmények, személyek, gyűjtemények iratai

A római számmal jelölt szekciókat az azon belül elhelyezett fondok felsorolása követi. A fondok arab számmal, az állagok az abc kisbetűivel vannak jelölve. A fond törzsszámát két, az állagét három összetevő adja, mely a raktári egység sorszámával és a Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár rövidítésével a levéltári anyag jelzete (pl. TtREL I.1.b.12.).

Az állagok elején - a raktári egységek felsorolása előtt – tájékozódhatunk az iratmennyiségről és az esetleges segédletekről.

A Levéltár iratanyagához egykorú (ügyviteli vagy irattári) és a levéltári rendező munka során készített segédlet csatlakozik. Egykorú segédletek külön állagba az iratok folyamatos elhelyezésének biztosítására, vagy a sajátos egyházi ügykezelés miatt kerültek. Ha erre nem volt szükség, akkor az ügyviteli iratokkal egy állagban vannak. A levéltári dolgozók által készített segédletek a Levéltár fondjában találhatók (I.8.e.). Ha nincs segédlet a kutatás az iratok egyenkénti átnézésével lehetséges.

Letöltés

Az alábbi gombra kattintva letöltheti az eredeti Fondjegyzék szkennelt változatát.

Letöltés

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek