máramarosszigeti református líceum története 

Vissza a többi kiadványhoz
Szerző: Balogh Béla
Kiadó: TtREL
Megjelenés éve: 2013
Megjelenés helye: Debrecen
Közreműködő személyek: szerk. Szabadi István
Oldalak száma: 318
Gerinc: kötött
Magasság: 24 cm
Kiegészítések: Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani XVII.
Regisztrált felhasználóink számára ingyenesen letölthető!

Leírás

A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár kiadványaként a 2000. esztendőben jelent meg Balogh Béla nagybányai nyugalmazott főlevéltáros "A máramarosszigeti református líceum diáksága. 1682-1851" című munkája.

A kötet a történelmi Tiszántúli Református Egyházkerülethez tartozó iskola 1682-1851 közötti korszakának diáknévsorát tartalmazta. A szerző kutatási eredményének tükrében árnyalásra szorult a szigeti iskolának a Debreceni Református kollégiumhoz fűződő partikuláris kapcsolatáról alkotott képünk, de a két intézmény szoros kapcsolata továbbra is tagadhatatlsn maradt. A diáknévsor komoly visszhangot kiváltó megjelenését követően számos tanulmány látott napvilágot elsősorban a diákság származását, mobilitását illetően.

Balogh Béla ezt köverően, részben az említett érdeklődésnek köszönhetően vállalkozott a máramarosszigeti líceum történetének monografikus feldolgozására. Levéltárunkat kereste meg az elkészült kézirattal, s mi szívesen vállalkoztunk közreadására. Jelen kötetünk jól illeszkedik a történelmi Tiszántúl református egyházával és társadalmával foglalkozó kiadványaink sorába (lásd a levéltár honlapját: www.leveltar.drk.hu)

Külön öröm, hogy a kötet megjelenésének évében ünnepli a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulóját, amikor a jubileumi év alkalmaira a ma is működő egykori partikulák képviselői is hivatalosak. Ennek az ünnepségsorozatnak válik most méltó részesévé Balogh Béla hiánypótló munkája.

Szabadi István igazgató

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek