Intézménytörténeti források Debreceni Református Kollégium Levéltárában II. 

Vissza a többi kiadványhoz
Szerző: szerk. Szabadi István ; adatb. Farkas Zsolt, Németh Irén
Kiadó: TtREL
Megjelenés éve: 2013
Megjelenés helye: Debrecen
Közreműködő személyek: szerk. Szabadi István ; adatb. Farkas Zsolt, Németh Irén
Oldalak száma: 1608
Gerinc: kötött
Magasság: 24 cm
Kiegészítések: Kiadványok a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója tiszteletére
Névmutatóval

Leírás

A Debreceni Református Kollégium régi adósságát törleszti tehát jelen munka megjelentetésével, amikor Thury Etele névsorát kiegészítve, idôhatárait 1850-ig kiterjesztve közzéteszi az intézmény felsôfokú oktatásban részt vevô hallgatóinak hozzáférhetô alapadatait. Jóval húszezer fölötti diák jelenik meg most a kiadványban. A névanyag hatalmas volta miatt nem vállalkozhattunk a levéltár számítógépes nyilvántartásában egyre bôvülô teljes adattári rendszer megjelentetésére, és ugyanígy terjedelmi okokból nem vállaltuk fel a 18. század végétôl egyébként rendelkezésre álló gimnáziumi vagy a késôbbi elemi iskolai osztályjegyzékek közzétételét. Nem vontuk be a kiadványba Bakóczi János iskolatörténeti adattárát sem, hiszen az abban lévô, sok-sok ezer névhez csatolt információtömeg ellenôrzése meghaladta volna lehetôségeinket, s talán képességeinket is. Ugyanakkor nem csupán reméljük, de biztosak vagyunk benne, hogy történeti-helytörténeti, pedagógiatörténeti, névtani, vonzáskörzet-vizsgálati, szociológiai stb. szempontból is sok hasznot fog hozni a forrásanyag publikálása. Kiadványunkat nem kíséri intézménytörténeti bevezetô, hiszen egy olyan sorozat részeként, elsô darabjaként jelenik meg, amely sorozatnak célja pontosan a Debreceni Református Kollégium tagintézményei történetének bemutatása, továbbá számos kiváló kötet és tanulmány jelent már meg ezzel a céllal.

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek