Magyar nyelvű prédikáció XV. század végéről 

Vissza a többi kiadványhoz
Szerző: szerk. Kormos László
Kiadó: TtREL
Megjelenés éve: 1993
Megjelenés helye: Debrecen
Közreműködő személyek: szerk. Kormos László
Oldalak száma: 68
Gerinc: fűzött
Magasság: 21 cm
Kiegészítések: Kormos László előszavával, illusztrációkkal, függelékkel.

Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani II.

Leírás

Ez a füzet a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban (rövidítve: TtREL) őrzött, 14-15. századfordulón keletkezett, magyar nyelvű, a Lukács evangéliuma 8:4-15-ben olvasható, Magvetőről szóló példázat alapján készült prédikációt tartalmazza. Közzétesszük az eredeti szöveg másolatát, betűhív leírását és annak mai olvasatát. A korabeli prédikációk keletkezése az 1466-ban Moldvában másolt, valamint a 16. század elején készült un. Jordánszky kódex magyar nyelvű bibliafordítás közötti időre tehető. Szövege a magyar nyelv szóképzési és helyesírási útkeresését tükrözi és a magyarországi előreformációban a hitújítás kezdetéről jelentős forrásnak számít. A magyar lelkészek, tanítók, szerzetesek, kódexmásolók közül többen bibliafordítókká, igemagyarázó prédikátorokká lettek. Általuk terjedt el a magyar nyelv használata az egyházi kultuszban, és erősödött meg hagyományának újraéledése és megörökítésének óhaja.

Online kutatási rendszerünk 3 napig ingyen kipróbálható!

Köszönöm, most csak böngészek